Şehzadebaşı Külliyesi (Şehzade Mehmet Külliyesi)

Şehzadebaşı Külliyesi (Şehzade Mehmet Külliyesi)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Saraçhane başı ile Vezneciler arasında, adını verdiği semtte cadde üstünde bulunmaktadır. Kanuni tarafından 1543’te Manisa’da ölen ve İstanbul’da gömülen oğlu Şehzade Mehmet’in anısına yaptırılmıştır. Doğan Kuban’a göre: “Gut hastalığı çeken...

Çavuşbaşı Camii (Mahmutağa Camii (Sütlücede)

Çavuşbaşı Camii (Mahmutağa Camii (Sütlücede)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Matbu Tezkiret-ül-bünyanda ve Tezkiret-ül-ebniyelerde ve bunların yazma nüs­halarında «Çavuş Başı camii» şeklinde yer alan bu camiin bugün yaşıyan adı «Mahmut ağa camii» dir. Cami, Sütlücede Hamam sakağında Hasırcı zade tekkesi­nin...

Şehzade Cihangir Camii – (Cihangirde)

Şehzade Cihangir Camii – (Cihangirde)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Fındıklının Üstünde; Boğaza, Halice ve Marmaraya hâkim bir tepenin üstüne şahin yuvası gibi oturtulan ve adını bütün bir semte de veren «Cihangir ca¬mii, bütün matbu ve yazma Tezkiret-ül-bünyanlarda ve Tezkiret-ül-ebniyelerde...

Mimar Sinan ve Rönesans

Mimar Sinan ve Rönesans

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlıların politik ve toplumsal yaklaşımları ve kültürleri, diğer İslam ülkeleıininkinden oldukça farklı idi. Türk tarihinin en belirleyici olgularından biri Tiirklerin ısrarla batıya doğru hareketi ve bu hareket sırasında İslam olmayan,...

Mimar Sinan – Prof. Dr. Aptullah Kuran Anlatımıyla

Mimar Sinan – Prof. Dr. Aptullah Kuran Anlatımıyla

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mimar Sinan her ölüm yıldönümünde törenlerle anılır. Bu törenlerde kişiliği ve mimarlığı övülerek göklere çıkarılır, yaratıcı gücü süslü sözlerle dile getirilir. Ne var ki, Ulu Atatürk’ün “Sinan’ın heykelini yapınız’’ buyruğu...