keyboard_arrow_down Genel

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü – Büyükçekmece

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü – Büyükçekmece

Bu yazı sabitlenmiştir.

Büyükçekmece ile deniz arasındaki boğaz üzerinde bulunan bu köprüler Mimar Sinan’ın yap­tığı en önemli köprülerdendir. Sinan burada uc uca dört köprü yapmıştır. Sâ-i’nin Sinan’ın türbesi üzerindeki kitabesinde bu köprüleri,  “Çekmece...

Mimar Sinan Devri Medrese Mimarisi

Mimar Sinan Devri Medrese Mimarisi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bildirimin konusu Sinan Devri Medrese Mimarisi, ancak, Mimar Sinan devrinde yapılmış med-reseleri sadece, plan özellikleri yönünden incelemek istiyorum. Sinan tarafından yapılmış olan medreselerin plan özelliklerini ve kendinden önce yapılmış olan...

Mimar Sinan ve Rönesans

Mimar Sinan ve Rönesans

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlıların politik ve toplumsal yaklaşımları ve kültürleri, diğer İslam ülkeleıininkinden oldukça farklı idi. Türk tarihinin en belirleyici olgularından biri Tiirklerin ısrarla batıya doğru hareketi ve bu hareket sırasında İslam olmayan,...

Mimar Sinan – Prof. Dr. Aptullah Kuran Anlatımıyla

Mimar Sinan – Prof. Dr. Aptullah Kuran Anlatımıyla

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mimar Sinan her ölüm yıldönümünde törenlerle anılır. Bu törenlerde kişiliği ve mimarlığı övülerek göklere çıkarılır, yaratıcı gücü süslü sözlerle dile getirilir. Ne var ki, Ulu Atatürk’ün “Sinan’ın heykelini yapınız’’ buyruğu...

Mimar Sinan’ın Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği

Mimar Sinan’ın Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği

Bu yazı sabitlenmiştir.

On yedi yıl yeniçeri olarak çalıştıktan sonra 1538 yılında başmimarlığa atanan ve ö^n- ceye kadar elli yıl kesintisiz bu makamda kalarak Kanunî Süleyman,*11. Selim ve 111. Murad zamanlarında Osmanlı klâsik...