Şehzadebaşı Sıbyan Mektebi

tarafından
465
Şehzadebaşı Sıbyan Mektebi

Şehzadebaşı Sıbyan Mektebi İstanbul/Eminönü ilçesinde , Kalenderhane Mahallesi Dede Efendi sokakla İmaret Caddesinin birleştiği köşede yer alan ve tapunun 653 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı bulunmaktadır.Kanuni Sultan Süleyman ,oğlu Şehzade Mehmet için yaptırmış olduğu külliye 1543 yılında başlamış ve 1548 yılında tamamlanmıştır.
Sıbyan Mektebi kare planlı,kesme taştan üzerinde 750 m çapında bir kubbe örtülüdür. Önünde ahşap saçaklı, revaklı bir girişten dershane kısmına girilmektedir. Dershane içinde bir de ocak bulunmaktadır. Uzun süre İstanbul Üniversitesi matbaası olarak kullanılan bu yapının içerisinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Giriş revakı günümüze gelememiş, giriş kapısı kapatılmış ve güney cephesinin pencere düzeni değiştirilmiştir.