Kategoriye göre Arşiv Kervansaray


Rüstem Paşa Kervansarayı-Kurşunlu Han

İstanbul İli Beyoğlu Karaköy semti Galata Bedesteni’nin arkasında Perşembe pazarında bulunmaktadır. Rüstem Paşa’nın 1561 tarihli vakfiyesinde yapı ismi “Kurşunlu Han” olarak geçmektedir. Rüstem Paşa Kervansarayı Mimar Sinan tarafından 1554 1550 yılları arasında Kanuni Sultan Süleymanın Damadı ve Sadrazamı olan Rüstem Paşa adına yapılmıştır. 13. yüzyılda yapılan bir Katedralin temelleri üzerine yapılan Rüstem Paşa Kervansarayı dikdörtgen planlıdır.(84x35m.) Zemin katta bulunan payeler ve tuğla duvar Saint Michele Kilisesinden kalan bölümleridir. Kervansarayın ikinci katına çıkış avluda bulunan merdiven aracılığıyla yapılmaktadır. Yapı kirpi saçaklı pencereleri taş söveli ve kemerlidir. Yapı yüzyıllar boyunca geçirdiği onarım çalışmalarının ardından günümüze özgün şekilde ulaşmıştır fakat kapsamlı bir Restorasyon çalışması uygulanmalıdır.

+Devamını Oku

Atik Valide Sultan Kervansarayı

İstanbul Üsküdarda bulunan Kervansaray Mimar Sinanın yaptığı Atik Valide Sultan Kervansarayı. Sokullu Mehmet Paşa İlköğretim Okulu’nun hemen arkasında Topbaşı semtinde yer almaktadır. 16. yüzyıldan bu yana bir çok işlev içersinde kullanılmıştır ve günüzümüze gelene kadar işlevini yitirmesine sebep olan en büyük etken hapishane olarak kullanılmasıdır. 1570-15789 yılları arasında yapılan Valide sultan Kervansarayı Valide Sultan Kulliyesinin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Günümüzde Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin hazırlandığı yapı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin kullanımında Üniversitenin Sanat etkinliklerini düzenlediği eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılacaktır. Uzun yıllar Hapishane olarak kullanılan yapı günümüzde özgünlüğünü yitirmiş haldedir. Projelerin kurul onayından sonra, kapsamlı bir Restorasyon yapılması bekleniyor.

+Devamını Oku

Şehzade Mehmet Kervansarayı

İstanbulun Eminönü Şehzadebaşı mevkiinde bulunan Şehzade Mehmet Kervansarayı Şehzade Mehmet kulliyesinde bulunan yapılar topluluğunun doğu bölümünde bulunmaktadır. Külliye Şehzade Mehmet adına Kanuni Sultan Süleymanın emriyle yapılmıştır. Kanuni oğlu Şehzade Mehmetin ölümü üzerine Mimar Sinandan bir türbe yapmasını istemiştir. Türbenin yanı başınada Şehzade Mehmetin adına bir camii yapmasını istemiştir. 1544 yılında yapımına başlanan külliyenin medrese bölümü günümüzde özgünlüğünü yitirmiş ve kullanlmamaktadır. Günümüzde Külliyenin içinde bulunan yapılar Restore edilmektedir.

+Devamını Oku

Süleymaniye Külliyesi

Mimar Sinannın Kanuni Sultan süleymanın emri üzerine 13 haziran 1550 yılında yapımına bağşladığı Süleymaniye Camii’nin çevresinde hamam, Kütüphane, medrese, imaret, dükkanlar, hazire ve Süleymaniye Camii ile birlikte her biri Süleymaniye Külliyesinin birer parçasıdır.

Yapımında 1713 Müslüman olan toplamda 3523 işçi emek vermiştir. İzmit, Mut, Ezine, Bozcaada, Lübnan ve Gazze gibi farklı şehirlerden taşları İstanbul’a getirtmiştir. Süleymaniye Külliyesiin yapımında kullanmak için İmparatorluk topraklarından çeşitli malzemeler getirtilmiştir.

+Devamını Oku