Atmeydanı İbrahim Paşa Sarayı

tarafından
500
Atmeydanı İbrahim Paşa Sarayı

Sultan Ahmed meydanında bulunan İbrahim paşa sarayı (at meydanı sarayı) Kanuni Sultan Süleymanın sadrazamı olan İbrahim paşa tarafından Mimar Sinana inşa ettirilen saray içersinde bir köşk, hazine odası, kiler, hamam, muftaklar, kule ve çardağı, divanhane ve hassa evleri ile birlikte pek çok bölümü olan İbrahim Paşa Sarayı Mimar Sinan tarafından çok kısa bir sürede inşa edilmiştir. 1521 yılında seferden gelen Kanuni Sultan Süleyman burada ağırlanmıştır. Sarayda yaşayan sadrazam İbrahim Paşanın düğünüde bu sarayda olmuştur.
1571-1572 yıllarında saray Mimar Sinan tarafından onarılarak 1582 yılında Ayşe Sultan ve Feridün beyin düğünleride İbrahim Paşa Sarayında yapılmışır. 1585 yılında bir onarım daha yapılan saray İbrahim paşaya verilmiştir. Sonraki yıllarda (1645) Yusuf paşa 1648 yılında Telli Hasekiye tahsis edilen saray 1652 yılında oluşan bir yangında tamamıyla yanmıştır. 1720 yılında Nevşehirli Damar İbrahim Paşaya verilen saray Damat İbrahim Paşa taraıfndan restore veya yeniden inşa ettirilmiştir fakat 1720 yışında çıkan bir yangında tekrar yanmıştır. Saray bir daha tamir ettirilmemiştir. Uzun bir süre restore ettirilmeyen saray 1983 yılında Anadolu Medeniyetleri Sergisi için kullanılmıştır. Sarayın şu andaki işlevi Türk İslam Eserleri Müzesidir. Sultan Ahmed meydanında bulunmaktadır.