keyboard_arrow_down Etiket: mimar sinanın yaşamı

Mimar Sinan’ın Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği

Mimar Sinan’ın Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği

Bu yazı sabitlenmiştir.

On yedi yıl yeniçeri olarak çalıştıktan sonra 1538 yılında başmimarlığa atanan ve ö^n- ceye kadar elli yıl kesintisiz bu makamda kalarak Kanunî Süleyman,*11. Selim ve 111. Murad zamanlarında Osmanlı klâsik...