İstanbul İli Beyoğlu Karaköy semti Galata Bedesteni’nin arkasında Perşembe pazarında bulunmaktadır. Rüstem Paşa’nın 1561 tarihli vakfiyesinde yapı ismi “Kurşunlu Han” olarak geçmektedir. Rüstem Paşa Kervansarayı Mimar Sinan tarafından 1554 1550 yılları arasında Kanuni Sultan Süleymanın Damadı ve Sadrazamı olan Rüstem Paşa adına yapılmıştır. 13. yüzyılda yapılan bir Katedralin temelleri üzerine yapılan Rüstem Paşa Kervansarayı dikdörtgen planlıdır.(84x35m.) Zemin katta bulunan payeler ve tuğla duvar Saint Michele Kilisesinden kalan bölümleridir. Kervansarayın ikinci katına çıkış avluda bulunan merdiven aracılığıyla yapılmaktadır. Yapı kirpi saçaklı pencereleri taş söveli ve kemerlidir. Yapı yüzyıllar boyunca geçirdiği onarım çalışmalarının ardından günümüze özgün şekilde ulaşmıştır fakat kapsamlı bir Restorasyon çalışması uygulanmalıdır.

+Devamını Oku