İstanbul ili Eminönü ilçesi, Süleymaniye’de bulunmaktadır.1553-1557 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırdığı külliyedir. Sıbyan Mektebi’nin vakfiyesinde şunlar yazılıdır:

“Sıbyan-ı fukara ve fukara-i sıbyana ikra-i Kur’an-ı mescid ve talim-i Furkan-ı Hamid maslehati içün bir mekteb-i azim-i dikleş ve darü’t-talim-i Vildan-ı mukim-i cennetveş.”
Bu vakfiyeden öğrenildiğine göre her gün imaretten iki kez yemek verildiği gibi, yetimlere de yılda iki kez elbise verilmektedir.Vakfiyede öğrenci sayısının en az 30 kişi olacağı da belirtilmiştir.
Sıbyan mektebi Süleymaniye Külliyesi’nin Evvel Medresesi’nin güneydoğusunda, bugünkü Tiryakiler Çarşısı’nda olup, kesme köfeki taşından 5.87×8.86 m. ölçüsünde, dikdörtgen planlıdır. Üzeri kubbe ve tonoz ile örtülmüştür. Ön kısmında üzeri saçaklı bir bölüm bulunmaktadır.Merdivenle çıkılan dershane bölümü içerisine dolap ve ocaklar yerleştirilmiştir. Sıbyan mektebinin zemin katında üzeri tonozlu bir mekân daha bulunmaktadır. Sıbyan mektebinin cephesinde alt katta dikdörtgen söveli dörder, üst katta da şebekeli yuvarlak kemerli iki penceresi bulunmaktadır.

+Devamını Oku